☰ Menu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Herb Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

Poniedziałek 17.12.2018

zaawansowane

Legitymacje

 

Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji

  1. Podstawa prawna: Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z §22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r. Nr 97 poz. 624) na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.
  2. Dokumenty, które należy złożyć: W przypadku utraty oryginału świadectwa lub legitymacji szkolnej absolwent lub uczeń składa pisemny wniosek o wydanie duplikatu odpowiedniego dokumentu. Do wniosku można załączyć kserokopię utraconego dokumentu jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy.
  3. Miejsce złożenia dokumentów:  Wniosek należy złożyć na  adres: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 5   sekretariat   tel. (58)6818512 lub przesłać drogą pocztową.
  4. Opłaty: Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.

a. opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł. Opłatę należy wpłacić  na następujący rachunek bankowy szkoły:

     47 1020 1866 0000 1902 0021 3926

 b. opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.  Opłatę należy wpłacić  na następujący rachunek bankowy szkoły:

      47 1020 1866 0000 1902 0021 3926
    

 

 

 

 

Wytworzył:
Magdalena Rotter
Udostępnił:
z z
(2007-03-09 09:34:21)
Ostatnio zmodyfikował:
z z
(2017-10-18 15:22:31)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X